dinsdag 19 maart 2013

LANDART EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR

De lezing van 22 maart gaat over beeldende kunst in het landschap en de manier waarop de mens zijn sporen in het landschap achterlaat. Het gaat over het spanningsveld tussen natuur en cultuur. De sprekers zullen diverse kunstenaars de revue laten passeren, die ieder op hun eigen manier uitdrukking geven aan wat zij als belangrijk zien in de wisselwerking tussen toeschouwer, omgeving en object. De vraag is wat wij, als bezoekers van het KunstLokaal, daar zelf mee doen. Waardoor laten wij ons raken? En wat betekent dat voor de inrichting van onze eigen, nabije omgeving? Hoe gaan wij om met kunst, natuur en landschap en hoe kunnen wij ons eigen leven hiermee verrijken? Krieno Kolthof, hovenier en tuinontwerper, zal de ontstaansgeschiedenis van landart belichten vanuit zijn visie t.a.v. beeldende kunst. Josephine, beeldend kunstenaar, zal het accent leggen op de dualiteit tussen mens en natuur. En Wilna Kuipers, tuinarchitecte, zal het verband leggen tussen de inrichting van iemands huis, zijn tuin en het omringende landschap. Behalve interessante informatie, zullen zij ook hun eigen mening geven over wat ze de aanwezigen laten zien. Het is de bedoeling dat de bezoekers zich uitgenodigd voelen tot het geven van hun visie. Dit natuurlijk met een lekker glas wijn en zelfgebakken brood. Emmalaan 4, Driebergen, 22 maart om 17.30 uur. S.V.P. aanmelden: mov@zozomomo.com