zaterdag 25 mei 2013

MOOI OF LELIJK?
Mijn belangstelling voor het onderwerp schoonheid binnen de kunst komt door mijn eigen vragen over dit begrip sinds ik op de kunstakademie heb gezeten.
Door het lezen van het boek van Hans den Hartog Jager, zag ik hoe tijdgeboden het begrip schoonheid in de kunst is.
Ik vind dit zo’n essentieel onderwerp binnen de kunst, dat ik hieraan aandacht wil besteden bij KunstLokaal.
Samen met een kunstenaar die de manier waarop we kijken naar kunst wil laten zien, willen we dit begrip gaan toelichten.

Hieronder alvast een stukje tekst, wat het uitgangspunt is van de lezing.
De geschiedenis begint met het ontstaan van het klassieke schoonheidsideaal uit de Oudheid, dat als absoluut en onveranderlijk werd gezien.
De verandering begon bij Kant, die waarschijnljk als eerste stelde dat de toeschouwer zelf bepaalt wat mooi is, en die als grondlegger wordt gezien van de l’art pour l’art stroming.
Bij Friedrich en Turner zie je  het ontstaan van sublieme kunst, die behalve schoonheid ook de kwetsbaarheid van de mens uitdrukte.De latere avant gardistische stromingen gingen steeds verder  met het afbreken van het begrip schoonheid binnen de kunst, b.v. de dada├»st Duchamp met zijn idee dat alles kunst was.
Rothko en Newman zijn representanten van sublieme kunst in de twintigste eeuw.
Uiteindelijk kom je uit bij het conceptualisme.
De terugkeer van schoonheid is te goed te zien in de werken van Eliasson.
In deze tijd blijkt er weer ruimte te zijn voor sublieme kunst. Deze kunstwerken 
confronteren de mens met zijn kwetsbaarheid, maar geven tegelijkertijd troost door de schoonheid van het werk.

dinsdag 19 maart 2013

LANDART EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR

De lezing van 22 maart gaat over beeldende kunst in het landschap en de manier waarop de mens zijn sporen in het landschap achterlaat. Het gaat over het spanningsveld tussen natuur en cultuur. De sprekers zullen diverse kunstenaars de revue laten passeren, die ieder op hun eigen manier uitdrukking geven aan wat zij als belangrijk zien in de wisselwerking tussen toeschouwer, omgeving en object. De vraag is wat wij, als bezoekers van het KunstLokaal, daar zelf mee doen. Waardoor laten wij ons raken? En wat betekent dat voor de inrichting van onze eigen, nabije omgeving? Hoe gaan wij om met kunst, natuur en landschap en hoe kunnen wij ons eigen leven hiermee verrijken? Krieno Kolthof, hovenier en tuinontwerper, zal de ontstaansgeschiedenis van landart belichten vanuit zijn visie t.a.v. beeldende kunst. Josephine, beeldend kunstenaar, zal het accent leggen op de dualiteit tussen mens en natuur. En Wilna Kuipers, tuinarchitecte, zal het verband leggen tussen de inrichting van iemands huis, zijn tuin en het omringende landschap. Behalve interessante informatie, zullen zij ook hun eigen mening geven over wat ze de aanwezigen laten zien. Het is de bedoeling dat de bezoekers zich uitgenodigd voelen tot het geven van hun visie. Dit natuurlijk met een lekker glas wijn en zelfgebakken brood. Emmalaan 4, Driebergen, 22 maart om 17.30 uur. S.V.P. aanmelden: mov@zozomomo.com